Affiche expositie Carl Andre
Haags Gemeentemuseum, 1969