Affiche expositie Gerd Arntz
Haags Gemeentemuseum, 1976